Miljöpolicy

Skillingaryds MK:s miljöpolicy

 

  • Inom Skillingaryds MK ska vi verka för miljötänkande inom alla delar av vår verksamhet, för att påverka den yttre miljön så lite som möjligt.

  • Förbättringsarbetet ska påskyndas genom att informera samtliga medlemmar om miljöpåverkan.

  • Vår verksamhet ska följa SBF:s miljöpolicy , vår kommuns och styrelsens beslutande åtgärder.

  • Miljöpolicyn ska utgöra grund för våra miljömål.