Ackreditering

Ansökan om ackreditering görs till media@rallysm.se senast tio dagar innan respektive tävlingsdag med följande info:

– Namn

– Telefonnummer

– Arbetsgivare/uppdragsgivare

– Uppgift (fotograf, skribent, radio, TV etc.)

– Vilka/Vilken tävling ackrediteringen avser (Om det exempelvis är en tävling eller hela säsongen)