Tidsplan Göhlins Skilling 500 2021

 

Detaljerade parkeringshänvisningar finns i programmet. Innan första bil åker funktionärsbilar och förbilar, så kom minst en timme innan första bil.

Första start från Klevshult fredag 24 september kl 18.00

SS 1/3 Harfall  

Första bil SS 1: ca 18.15

Första bil SS 3:  ca 20.15

 

SS 2/4 Mörkebo

Första tävlande SS 2:  ca 18.45

Första tävlande SS 4:  ca 20.45

 

Start från Klevshult kl 07.30 lördag 25 september

SS 5/8 Ekesås

Första bil SS 5: ca 08.00

Första bil SS 8: ca 10.00

SS 6/9 Hagafors

Första bil SS 6: ca 08:15

Första bil SS 9: ca 10:30

SS 7 Möcklahult

Första bil SS 7: ca 09:00

SS 10/13 Ljussegren

Första bil SS 10: ca 12.45  

Första bil SS 13: ca 15:00

SS 11/14 Ingarp

Första bil SS 11: ca 13:15

Första bil SS 14: ca 15:30

SS 12/15 Ekhult 4,2 km 

Första bil SS 12: ca 13:30

Första bil SS 15: ca 15:45

Målgång i Klevshult ca kl 17.00