Publikplatser Göhlins Skilling 500 2021

.Detaljerade parkeringshänvisningar finns i programmet. Innan första bil åker funktionärsbilar och förbilar, så kom minst en timme innan första bil.

 

SS 1/3 Harfall 6,2 km   

Detta år körs sträckan i en något avkortad version men ger fortfarande möjlighet till snabb bilåkning, särskilt mot slutet. Parkeringshänvisning på anslutningsvägar.

Första bil SS 1: 18.15

Första bil SS 3:  20.15

 

SS 2/4 Mörkebo 6,4 km

Sträckan har inte använts på många år, men i år är det dags igen. Den är dessutom förlängd ner till bergtäkten. Första delen är klassisk byväg, medan slutet in mot bergtäkten mer liknar de finländska vägarna.

Bra publikplatser på vägen in till bergtäkten och på höjden med utsikt över täkten.

OBS! Inte möjligt att komma in från målet. Parkeringsförbud på vägen in till starten.

Publikparkering vid Mörkebo.

Första tävlande SS 2:  ca 18.45

Första tävlande SS 4:  ca 20.45

 

SS 5/8 Ekesås 5,5 km

Sträckan har körts ett otal gånger och är bekant för många i södra Sverige. Intressanta partier på slutet och i byn Ekesås.

På grund av omledning av riksväg 30 är det mycket hög trafikintensitet vid starten. 

Ingen ordnad parkering vid målet. Parkering 1 på åker vid Mörhult. 800 meter till SS-start

Första bil SS 5: ca 08.00

Första bil SS 8: ca 10.00

 

SS 6/9 Hagafors 8,6 km

En ny version av en gammal klassiker. Smala partier i början och slutet, med ett snabbt parti på mitten.

Lätt att komma intill på tillfartsvägar. Det finns fyra anvisade parkeringar i programmet.

Första bil SS 6: 08:15

Första bil SS 9: 10:30

 

SS 7 Möcklahult 8,7 km

Spännande väg som delvis byggts för mässan ELMIA Wood. Mycket krokiga partier på mitten vid Möcklahult som är värda ett besök.
Lätt att gå till de första kurvorna efter starten. 

Bra parkeringsmöjligheter vid start och vid Möcklahult.

Första bil SS 7: 09:00

 

SS 10/13 Ljussegren 11,2 km

Tävlingen längsta sträcka. Mycket omväxlande med krokiga och smala partier fram till vägbytet vid den allmänna vägen. Därefter snabbt men ändå krokigt.
Parkering på åker vid start och inne bredvid sträckan samt vid vägbytet.

Första bil SS 10: 12.45  

Första bil SS 13: 15:00

 

SS 11/14 Ingarp 8,2 km

Karaktären är halvsnabb byväg med många väldigt fina partier och luriga gårdsplaner. Fin bilåka och en härlig sträcka för våra tävlande utlovas!
Bra parkeringsmöjligheter vid start och mål samt inne på sträckan (bara tillgänglig i god tid före 10.30)

Första bil SS 11: 13:15

Första bil SS 14: 15:30

 

SS 12/15 Ekhult 4,2 km 

Tävlingens kortaste sträcka men en som har allt. När sträckan går andra gången är det som avslutande power stage.
Spännande publikplatser med gångväg från parkering vid starten.

Första bil SS 12: 13:30

Första bil SS 15: 15:45